در حال بارگذاری
Loading...

هماهنگی برگزاری بزرگترین همایش کسب و کار در مسکو

3,746
بزرگترین همایش همایش کسب کار در مسکو ۲۰۱۶ توسط دانشگاه سینرجی روسیه برگزار شد و در رکوردهای گینس با ۶۲۰۰ شرکت کننده ثبت شد. زیگما۸ حامی اصلی همایش سینرجی در تهران ۲۰۱۷
دیدگاه‌ها