در حال بارگذاری
Loading...

توانبخشی شناختی و نوروفیدبک

833
توانبخشی شناختی ( CRT ) و تلفیق آن با نوروفیدبک و سایر تکنولوژی های وابسته به امواج مغزی در درمان کودکان بیش فعال ، اختلال یادگیری ، اضطرابی و ...
دیدگاه‌ها
  1. www.vesalcenter.com