در حال بارگذاری
Loading...

چگونه هوش مالی خود را تقویت نماییم؟

1,469
هوش مالی بخشی از هوش شماست که می تواند موضوعات مربوط به مسائل و مشکلات مالی تان را شناسایی و آن را حل کند. نمونه های ساده ای از این مشکلات که این هوش قادر به رفع آن است شامل نداشتن درآمد کافی و پیدا کردن راهکارهایی برای درآمدزایی بیشتر، بدهی های زیاد، داشتن پول و ناآگاهی برای استفاده مفید از آن است.
دیدگاه‌ها