در حال بارگذاری
Loading...
جیتکس ۲۰۱۶ (19 ویدیو)
19 / 16
گفت وگو با یکی از بنیانگذاران استارت اپ Pstation

گفت وگو با یکی از بنیانگذاران استارت اپ Pstation

234
در این ویدیو با یکی از بنیانگذاران استارت آپ Pstation در جیتکس ۲۰۱۶ گفت وگو کردیم.
دیدگاه‌ها