در حال بارگذاری
Loading...

اسرار کائنات و عظمت خدا

2,299
این کلیپ زیبا نشانه هایی از وجود خداوند می باشد، دلیلی برای کسانی ک کائنات را قبول ندارند و این کلیپ زیبا نشان می دهد که ما در اکتشافات هنوز در مرحله کودکستانی بسر میبریم ، چرا که هنوز میلیاردها حقایق ناشناخته مانده اند . کلیه ستارگانی که از لحاظ تعداد ، عظمت ، فاصله ، نور و حرارت چشمها را خیره کرده و اعجاب دانش پژوهان جهان را بر انگیخته و این نظامهای بدیع کهکشانی را پدید http://zehneideal.com
دیدگاه‌ها