در حال بارگذاری
Loading...

هیئت علی اكبر روضه كربلایی مصطفی زمانی (مسعود لشنی)

735
بهترین هیئت شمیران نو .شب عاشورا هیئت علی اكبر (مهدی مولائی)خیابان شریعتی (ایران ژاپن) با روضه عالی كربلایی مصطفی زمانی.
دیدگاه‌ها