در حال بارگذاری
Loading...

خط، محتوا ﻭ فونت فاﺭسی، ﺍﺯ گذشته تا ﺁیندﻩ

218
صالح سوزنچی در اولین همایش آینده طراحی وب در خصوص خط، محتوا ﻭ فونت فاﺭسی، ﺍﺯ گذشته تا ﺁیندﻩ سخنرانی کرد.
دیدگاه‌ها