در حال بارگذاری
Loading...
کارگاه آموزشی بنیان های روانی زن و مرد (7 ویدیو)
7 / 7
مرد ضعیف تهدید می کند

مرد ضعیف تهدید می کند

816
قسمت هفتم – معنی اقتدار – دوره بنیان های روانی زن و مرد – دکتر حمید حبشی
دیدگاه‌ها