در حال بارگذاری
Loading...

امام خامنه ای در دیدار با نخبگان _95/7/28

167
آمریکائیها گله میکنند که چرا من به آنها بد بینم .... قابل توجه #کلیدداران
دیدگاه‌ها