در حال بارگذاری
Loading...

روبات جوشکاری Tip Tig

561
روش جوشکاری Tip Tig کیفیت بسیار بالایی دارد و سرعت جوشکاری آن بسیار بالا است ! مقدار حرارت ورودی به قطعه در این روش بسیار پایین است بنابراین ناحیه متاثر از حرارت (HAZ) کوچک بوده و پیچش قطعه به حداقل خود می رسد. در این روش پاشش جوش نیز وجود ندارد. جوشکاری به دو صورت اتصال قطعات و پوشش دهی سطحی (Cladding) را در این روش می توان انجام داد.
دیدگاه‌ها