در حال بارگذاری
Loading...

سیستم انطباق هوشمند کاربانک چگونه کار می کند؟

379
این ویدئو توضیح می دهد که چگونه سیستم انطباق هوشمند کاربانک مرتبط ترین رزومه های شغلی را برای مدیران شرکت ها بطور اتوماتیک جستجو کرده و ارائه می دهد. استفاده از این سیستم بشکل بسیار موثر، موجب صرفه جویی در وقت مدیران سازمان ها می شود.
دیدگاه‌ها