در حال بارگذاری
Loading...
نوین کیت (15 ویدیو)
15 / 13
آژیر پلیس

آژیر پلیس

5,711
آزمایش کیت آژیر پلیس نوین کیت. این کیت با قطع و وصل کلید، صدای آژیر پلیس تولید می کند. با تغییر خازن 22 نانوفاراد فرکانس صدا تغییر می کند. نقشه کیت در سایت نوین کیت: http://novinkit.com
دیدگاه‌ها