در حال بارگذاری
Loading...

برای ارتعاش عالی به هستی باید عمق وجود خود را پاک کنیم%

2,487
از وجود ما دو سری ارتعاش به جهان هستی ارسال میشود که سری اول از ظاهر وجود ماست و سری دوم از باطن وجود این امواج ساطع میشود و هر دو سری هم بر این جهان تاثیرگذار هستند ولی اگر موج درونی ما با موج بیرونی ما یک رنگ و همسان نباشد ، تاثیرات عالی بر این هستی نخواهیم گذاشت. در این ویدئو با مثالی ملموس به این موضوع می پردازیم تا متوجه شویم که بایست به پاکسازی عمق وجودمان نیز بپردازیم تا نتیجه ها عالی شوند.
دیدگاه‌ها
  1. 7 ماه پیش
    دوستار طبیعت، عاشق مردم، دنبال خدا. دوست داریم ای تشنه خدمت به خلق خدا