در حال بارگذاری
Loading...

تخریب کتاب فروشی

95
مستند تخریب کتاب فروشی توسط طرفداران اردوغان، بدون دخالت پلیس، یکروز بعد از داستان کودتای ترکیه، مشروح در http://arqir.com/556
دیدگاه‌ها