در حال بارگذاری
Loading...

UCLnet.com ... For or During

157
نکته ای گرامری از SEV در مورد تفاوت دو حرف اضافه For و During لینک این ویدیو برای توضیحات بیشتر: http://uclnet.com/1395/01/for-or-during/
دیدگاه‌ها