در حال بارگذاری
Loading...

فیلم های آموزشی عربی کنکور گاج

4,640
با مشاهده کمتر از سیزده ساعت فیلم آموزشی گاج ۷۰ تا ۸۰ درصد تستهای عربی کنکور را پاسخ دهید. ویژگی ها: ۱- حل و بحث فرم های متداول تست که هر سال امکان مطرح شدن هست ۲- آموزش کاربردی ترین تکنیک های حل تستهای کنکور ۳- ارائه سبک متفاوت در استفاده از نکات مهم و کلیدی درس عربی ۴- تفهیم مدیریت زمان و مدیریت آزمون به روش رویارویی با ۲۵ تست به فروشگاه اینترنتی گاج مراجعه نمایید
دیدگاه‌ها