در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 10
برنامه معرفت پانزدهم بهمن ماه 1395

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ماه 1395

1,057
عمر انسان، مانند همان یخ است. عمر به تدریج می گذرد، همان طور که در گرما نمی توان یخ را از آب شدن نگه داشت. لحظه ای نمی توان عمر را نگه داشت. تنها سرمایه انسان در این دنیا نیز همین عمر است.