در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه با جناب استاد دکتر یحیی علوی-همایش سینرجی مسکو

829
مصاحبه با استاد دکتر یحیی علوی سخنگوی بین المللی حوزه بازاریابی و فروش در حاشیه همایش عظیم دانشگاه سینرجی روسیه در مسکو زیگما۸ حامی اصلی همایش سینرجی در تهران
دیدگاه‌ها