در حال بارگذاری
Loading...

⚫️خط و نشان لكسوس براى رقباى آلمانى اش⚫️

183
لكسوس در تبلیغ مدل GS خود مى گوید:"وقتى سایرین در حال چرخش به دور خودشون هستند،ما ماشینى با طرح و راه خودمان انتخاب مى كنیم"
دیدگاه‌ها