در حال بارگذاری
Loading...

ای مسلمانان چرا مقهور کافر گشته ایم؟

39
ای مسلمانان چرا مقهور کافر گشته ایم؟ ما ز نسل حیدر و فاروق و عثمان بوده ایم ای مسلمانان خدا حکم جهادی داده است، بهر حکمش روزگاری جان فدایان بوده ایم
دیدگاه‌ها