در حال بارگذاری
Loading...

تفاوت انحراف و تاخیر در پروژه ها

128
محمد علی زارع مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه آموزش تاخیر و انحراف و تفاوت آن
دیدگاه‌ها