در حال بارگذاری
Loading...

اظهارات فعالین دانشجویی نسل قبل درباره مطالبات امروزیها

257
برنامه تلویزیونی زاویه در دومین قسمت از بحث مطالبات جریان دانشجویی، میزبان سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم، حمیدرضا جلایی پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، محمدصادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و داود گودرزی مسئول سازمان بسیج دانشجویی بود.
دیدگاه‌ها