در حال بارگذاری
Loading...

خودزنی دختران در مدارس ایران؛ آموزش و پرورش خواب است !

8,651
طی چندسال گذشته، خودزنی و تیغ انداختن روی دست، ران پا و حتی سر، به یک روال معمول میان دختران حدود ۱۴ تا ۱۶ سال تبدیل شده است. تقریبا چنین رفتاری در بیشتر مدارس کشور دیده می شود.
دیدگاه‌ها