در حال بارگذاری
Loading...

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

1,908
در این ویدئو محمد حافظی نژاد از تاثیر ترس و نگرانی بر انگیزه می گوید @raveshtadris www.raveshtadris.com
دیدگاه‌ها