در حال بارگذاری
Loading...

در آن هشت سال چه بر سر قیمت ها آمد

10,654
دیدگاه‌ها
  1. 3 ماه پیش
    با درود مقایسه قیمت ها در سال 84 و سال 92 مقایسه ای کاملا نابخردانه و عوام فریبانه است . اگر منصف بودید ، قیمت ها را سال به سال بررسی می کردید . چون در 6 سال اول دوره احمدی نژاد شیب صعودی قیمت ها با 2 سال آخر خیلی متفاوت است . و به این نتیجه می رسیم که علت آن چیز دیگری است و چرا باید آن 2 سال رشد قیمت ها فزاینده باشد . ولی همکون در دولت آقای روحانی قیمت زمین و مسکن که نیاز اساسی و گریز ناپذیر می باشد رشد 400 درصدی داشته . آیا می توان زمین و مسکن را کیلویی خرید و حالا که گران شده به جای 2 کیلو زمین نیم کیلو خرید؟ درهمین دولت با امید فراوان حق امتیاز تلفن از 53 هزار تومان به 235 هزار تومان رسید . آن هم یه شبه و نه طی دو سال . مشکل مملکت ما این است که عوام در زمین بازی آنقدر درگیر روزمرگی و برطرف کردن نیاز های اولیه خود هستند که وقتی برای تحلیل خیل عظیم دروغ های رسانه ای را ندارند