در حال بارگذاری
Loading...
پمپ تزریق یا دوزینگ پمپ (14 ویدیو)
14 / 14
انیمیشن عملکرد دوزینگ پمپ دیافراگمی -قسمت سوم

انیمیشن عملکرد دوزینگ پمپ دیافراگمی -قسمت سوم

72
در این بخش از ویدیو آموزشی با قطعات داخل یک دوزینگ پمپ و نیز با نحوه حرکت قطعات و پیچ تنظیم دبی آشنا خواهید شد.
دیدگاه‌ها