در حال بارگذاری
Loading...
پمپ تزریق یا دوزینگ پمپ (16 ویدیو)
16 / 14
انیمیشن عملکرد دوزینگ پمپ دیافراگمی -قسمت سوم

انیمیشن عملکرد دوزینگ پمپ دیافراگمی -قسمت سوم

197
در این بخش از ویدیو آموزشی با قطعات داخل یک دوزینگ پمپ و نیز با نحوه حرکت قطعات و پیچ تنظیم دبی آشنا خواهید شد.
دیدگاه‌ها