در حال بارگذاری
Loading...

تصویب گواهی سپرده سهام و صندوق سرمایه گذاری تک سهم

751
به همت بورس تهران : گواهی سپرده سهام و صندوق سرمایه گذاری تک سهم به تصویب کمیته فقهی رسید. کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از چندین جلسه بررسی الگوهای پیشنهادی بورس تهران را برای راه اندازی گواهی سپرده سهام تأیید کرد.
دیدگاه‌ها