در حال بارگذاری
Loading...
Azerbaijani Turkish Language (17 ویدیو)
17 / 17
زبان ترکی آذربایجانی Learn Azerbaijani - Numbers

زبان ترکی آذربایجانی Learn Azerbaijani - Numbers

747
https://telegram.me/tabrizlinks آموزشی انگلیسی به ترکی آذربایجانی - اعداد http://tabrizlinks.mihanblog.com
دیدگاه‌ها