در حال بارگذاری
Loading...

زبان ترکی آذربایجانی Learn Azerbaijani - Numbers

607
https://telegram.me/tabrizlinks آموزشی انگلیسی به ترکی آذربایجانی - اعداد http://tabrizlinks.mihanblog.com
دیدگاه‌ها