در حال بارگذاری
Loading...
روحانی2 (44 ویدیو)
44 / 28
کلید روحانی در سال65 توسط آمریکا به ایران پیشنهاد شد!

کلید روحانی در سال65 توسط آمریکا به ایران پیشنهاد شد!

2,706
تاریخچه کلید حسن روحانی. کلید روحانی در سال 65 توسط آمریکا به ایران پیشنهاد شده بود!!!
دیدگاه‌ها