در حال بارگذاری
Loading...

کلید روحانی در سال65 توسط آمریکا به ایران پیشنهاد شد!

1,897
تاریخچه کلید حسن روحانی. کلید روحانی در سال 65 توسط آمریکا به ایران پیشنهاد شده بود!!!
دیدگاه‌ها