در حال بارگذاری
Loading...
آمورش نرم افزار استاتا (17 ویدیو)
17 / 2
آموزش استاتا-آمار توصیفی در استاتا

آموزش استاتا-آمار توصیفی در استاتا

720
www.economya.ir-بزرگترین مرجع دانش آموختگان اقتصاد-آموزش استاتا-فیلم آموزشی استاتا -آمار توصیفی در استاتا-میانگین در استاتا-میانه در استاتا-انحراف معیار در استاتا-واریانس در استاتا-کشیدگی در استاتا-چولگی در استاتا
دیدگاه‌ها