در حال بارگذاری
Loading...

از اطلاعات برای ساختن مدارس بهتر استفاده کنید

20
چگونه می توانیم چیزی را که منجر به کارکردن یک سیستم آموزشی می شود را، ارزیابی کنیم؟ آندرس اشلایکر توجه ما را به یک پایش انجام شده توسط PISA، یک ارزیابی بین المللی که کشورها را بر اساس یکدیگر رتبه بندی می کند، جلب می کند و سپس از همان اطلاعات برای کمک به مدارس برای پیشرفت کردن استفاده می کند. ببینید تا بفهمید کشور شما کجا قرار گرفته است، و در یابید که عامل یگانه ای که باعث می شود برخی سیستم ها از د
دیدگاه‌ها