در حال بارگذاری
Loading...
سخنرانی های TED (20 ویدیو)
20 / 2
از اطلاعات برای ساختن مدارس بهتر استفاده کنید

از اطلاعات برای ساختن مدارس بهتر استفاده کنید

207
چگونه می توانیم چیزی را که منجر به کارکردن یک سیستم آموزشی می شود را، ارزیابی کنیم؟ آندرس اشلایکر توجه ما را به یک پایش انجام شده توسط PISA، یک ارزیابی بین المللی که کشورها را بر اساس یکدیگر رتبه بندی می کند، جلب می کند و سپس از همان اطلاعات برای کمک به مدارس برای پیشرفت کردن استفاده می کند. ببینید تا بفهمید کشور شما کجا قرار گرفته است، و در یابید که عامل یگانه ای که باعث می شود برخی سیستم ها از د
دیدگاه‌ها