در حال بارگذاری
Loading...
سه شنبه های معماری (11 ویدیو)
11 / 2
سه شنبه های معماری

سه شنبه های معماری

88
[سه شنبه معماری هفدهم] مروری بر آثار دفترNAM فهیمه منتصری-آرش حیدریان ٢٧مهر-ساعت١٦ ثبت نام: جمعه ساعت١٠-شنبه ساعت٢٠ @architecture_tuesday
دیدگاه‌ها