در حال بارگذاری
Loading...
تداکس تهران ۲۰۱۳ - اولین تداکس (8 ویدیو)
8 / 5
شکل دهندگان نوشتار | ناصر حاجلو \ تداکس تهران

شکل دهندگان نوشتار | ناصر حاجلو \ تداکس تهران

270
تهران در مسیر بومی سازی // درشت نویش، زیر خط دار، ایتالیک ــ این ها واقعاً چه معنایی دارند؟ آیا این علامت ها برای یک فرد بومی و یک فرد غیر بومی انگلیسی زبان معنی یکسان دارد؟ فن آوری به ما این توان را بخشیده تا به کمک آن خود را تقریباً در تمام زمینه ها بهتر بیان کنیم. اما آیا ما واقعاً از آن استقبال می کنیم و یا هنوز هم کماکان با محدودیت های قدیمی مان زندگی می کنیم؟ توجه: تمام تداکس ها از یکدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها