در حال بارگذاری
Loading...

سخنرانی با عنوان اثربخشی تبلیغات

177
این سخنرانی در همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار که در دانشگاه اصفهان برگزار شده است می باشد.
دیدگاه‌ها