در حال بارگذاری
Loading...
بستون از صفر تا هفتاد (32 ویدیو)
32 / 18
بستون ۱۸ - ساخت داشبورد آپدیت شونده آیونیک

بستون ۱۸ - ساخت داشبورد آپدیت شونده آیونیک

1,455
در این مرحله، کاری می کنیم که داشبورد برنامه مون با هر بار ورود بهش عدد جدید رو نشون بده. اینطوری وقتی خرجی اضافه می کنیم و وارد داشبورد می شیم، تاثیرش در اعداد دیده می شه.
دیدگاه‌ها