در حال بارگذاری
Loading...

مدیریت ارتباط با مشتری

589
مزایای استفاده از CRM در یک سازمان را می توان با هدف کسب رضایت مشتریان و بقا در محیط رقابتی، در موارد زیر خلاصه کرد: - کاهش هزینه های بازاریابی و فروش - امکان شناسایی الگوهای مصرف مشتریان - جلب سریع تر و موثرتر مشتریان و درک بهتر از نیازمندیهای آنها - افزایش میزان وفاداری مشتریان به سازمان - فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتری - توانایی مدلسازی رفتار مشتری درون واحدهای کاری
دیدگاه‌ها