در حال بارگذاری
Loading...
جیتکس ۲۰۱۶ (19 ویدیو)
19 / 19
معرفی کسب وکار ترنوتک

معرفی کسب وکار ترنوتک

304
عایشه انوار از شرکت ترنوتک پاکستان درباره کسب وکارشان می گوید.
دیدگاه‌ها