در حال بارگذاری
Loading...

حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل اول - بخش 4

2,039
در این فیلم تمرینهای صفحه 17 کتاب درسی که مربوط به ضرب و تقسیمهای عددهای گویا است از فصل اول کتاب درسی (عددهای صحیح و گویا) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.
دیدگاه‌ها