در حال بارگذاری
Loading...

9 راهکار برای تصحیح برگه های امتحان

973
1- به محض پایان امتحان شروع به تصحیح آزمون کنید. 2-تصحیح به روش سوال های همانند از تمام برگه ها 3-واگذار کنید کمک دیگران را بپذیرید 4- فرمول ساده برای شمردن نمرات 5-پیش از تصحیح ، چند برگه امتحانی را بخوانید 6-برگه های امتحانی را به صورت ناشناس تصحیح کنید. 7- ۱:۳۰ساعت کار و ۲۰ دقیقه استراحت 8- روی برگه امتحان نظرات سازنده ارائه کنید 9-دانش آموز کاملا متوجه شود که برای چه نمره ای
دیدگاه‌ها