در حال بارگذاری
Loading...

جزیره ای در پارک فناوری پردیس

158
ساخت برنامه ای آموزشی با نام جزیره دانش در حوزه علوم تجربی توسط شرکت فن آموز عضو پارک فناوری پردیس برای دانش آموزان
دیدگاه‌ها