در حال بارگذاری
Loading...

آیت الله حائری: مگر نشنیدید آیت الله جوادی چه گفت؟

1,027
توضیحات آیت الله حائری شیرازی راجع به سخنان آیت الله جوادی آملی؛ وقتی به او می گویند جامعه از دست می رود یک «اگر»ی در جمله اش قرار می دهد. بانک ها درست نشدند!
دیدگاه‌ها