در حال بارگذاری
Loading...

National Palace Museum in Taiwan

75
کاخ موزه ملی چین در شهر تایوان واقع شده. دارای 700 هزار قطعه اشیاء زینتی، که از دوره نوسنگی تا اواخر سلسله چینگ است.
دیدگاه‌ها