در حال بارگذاری
Loading...

National Palace Museum in Taiwan

60
کاخ موزه ملی چین در شهر تایوان واقع شده. دارای 700 هزار قطعه اشیاء زینتی، که از دوره نوسنگی تا اواخر سلسله چینگ است.
دیدگاه‌ها