در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه راه پرداخت با مظاهری در نمایشگاه کارت و پرداخت

227
دکتر محمد مظاهری، مدیرعامل شرکت توسن تکنو در حاشیه نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه درباره بانکداری بدون شعبه می گوید.
دیدگاه‌ها