در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 11
برنامه معرفت بیست و دوم بهمن 1395

برنامه معرفت بیست و دوم بهمن 1395

1,136
خداوند تبارک و تعالی که نور حقیقی است و خودش نیز خود را نور آسمانها و زمین خوانده است، به طور مستقیم و بدون واسطه دیده نمی شود. پیوسته در مظاهر و مجالی برای اشخاص آماده و مستعد ظاهر و آشکار می شود.