در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 17
برنامه معرفت یازدهم فروردین 1396

برنامه معرفت یازدهم فروردین 1396

463
انسان هم می تواند افسانه پرستی کند و هم افسون زده شود. افسانه پرستی نکردن سخت است، اما چگونه؟ تنها راه نجات از افسانه پرستی ، تعقل و تفکر عمیق است