در حال بارگذاری
Loading...

گزارش شبكه الجزیره از بحران آب در دریاچه ارومیه

260
نصر: خبرنگار شبکه الجزیره با حضور در کشورمان گزارشی از بحران آب در ایران از زاینده رود گرفته تا دریچه ارومیه را تهیه کرد.
دیدگاه‌ها