در حال بارگذاری
Loading...

برای ایجاد اشتغال حتما نیاز به ساخت کارخانه جدید نیست

289
برای ایجاد اشتغال حتما نیاز به ساخت کارخانه جدید نیست؛ باید «تصمیم» صحیح گرفت؛ مثل آنچه در این فیلم خواهید دید!
دیدگاه‌ها