در حال بارگذاری
Loading...

ساخت چرخدنده (Gear) های فلزی

1,068
چرخدنده وسیله ای است برای انتقال توان دورانی از یک محور به محور دیگر که طی آن مقدار گشتاور و یا سرعت دورانی و یا جهت چرخش و یا راستای محوری می تواند تغییر کند. در این فیلم شما با نحوه ساخت چرخدنده (Gear) های فلزی از 0 تا 100 آشنا می شوید.
دیدگاه‌ها