در حال بارگذاری
Loading...

زبان تفکر و اندیشه عمیق، یکی است

591
شناخت یک فیلسوف بزرگ و آشنایی با اندیشه های او، چه شرقی یا غربی، کافی است که شما تمام فلاسفه عالم را بشناسید و هم افق بدانید.