در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (17 ویدیو)
17 / 7
زبان تفکر و اندیشه عمیق، یکی است

زبان تفکر و اندیشه عمیق، یکی است

953
شناخت یک فیلسوف بزرگ و آشنایی با اندیشه های او، چه شرقی یا غربی، کافی است که شما تمام فلاسفه عالم را بشناسید و هم افق بدانید.