در حال بارگذاری
Loading...
درمان ریشه دندان (2 ویدیو)
2 / 1
جراحی اپیکو | سیمادنت

جراحی اپیکو | سیمادنت

908
چنانچه دندانی به درمان ریشه یا روت کانال مجدد جواب ندهد، ممکن است لازم باشد انتهای ریشه دندان جراحی شود تا عفونت یا مواد تحریک کننده از انتهای دندان خارج گردد به این درمان جراحی اپیکو، جراحی انتهای ریشه یا جراحی پری اپیکال گفته می شود. کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com
دیدگاه‌ها